Geeks Israel

הקבוצה הזו נועדה לרכז גיקים מכל הסוגים, המינים והמגדרים, שרוצים לדבר על גיקיסטאף (הקבוצה אינה מיועדת לדיונים בכל נושא עלי אדמות). בנוסף היא פלטפורמה לארגן דברים, למצוא שותפים למשחקים, לצפייה, לתכנות ולהשתלט על העולם. הקבוצה מיועדת לגילאי 21 ומעלה בלבד...

הקבוצה אינה מיועדת ל:
פרסומים מסחריים
פרסום תוכניות ריאלטי/טלויזיה ישראליות
לוח מודעות לקורסים/סדנאות
מודעות דרושים/דרושות

ניתן לפרסם דברים שתורמים לקהילה ורלוונטיים אליה, בתנאי שהם חינמים ופתוחים לכולם.

אם יש ספק - אפשר לפנות אלי בהודעה פרטית. אם יש לכם השגות/שאלות/טענות - באופן פרטי.
פרסומים שיעברו על החוקים ימחקו, ולעיתים מפרסמיהם אף יורחקו מהקבוצה.

זוהי קבוצה חברתית. שימרו על נוסח מכובד כשאתם פונים לאנשים אחרים. קללות, ירידה לפסים אישיים ולגופו של דובר לא יתקבלו בברכה.

אם יש לכם השגות לגבי חוקי הקבוצה, אצטט את דבריו של לואי.סי.קיי בנוגע למה אתם יכולים לעשות:
“If you have something to say, here’s what you do: You write it down on a piece of paper, you go out in the lobby, and then you go home and you kill yourself.”

על החתום,
Dredd