Gerabak Kolo Pilah

GERABAK KOLO diujudkan semata-mata untuk menyalurkan maklumat S...AHIH supaya setiap anggotanya boleh menilai kebenarannya berdasarkan kepada kefahaman yang diterima. Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang biasa, oleh yang demikian jangan jadikan perbedaan itu sebagai suatu helah untuk berbalah, kerana yang penting mencari titik pertemuan bagi mencari yang TERBAIK. Semoga dengan ujudnyanya GERABAK KOLO PILAH kepada masyarakat Kuala Pilah akan menyemarakkan lagi semangat berdiskusi secara tertib yang tidak mengamalkan sikap ta'sub melampau. Kebenaran berada dipihak yang ingin menegakkannya, walaupun dibenci orangramai. Oleh itu gunakan kesempatan ini untuk kita berbincang yang akan membawa kemajuan berfikir kepada Masyarakat Kuala Pilah untuk kehadapan. Wassalam.