'OTUA MO TONGA, KO HOKU TOFI'A

Sharing articles and information, of history, education, sports, health, politics and social pertaining to Tonga or on broader scale of things that would help in life.
Ko e vahevahe pe ha ngaahi me'a 'e tokoni pe fkmaama fkkaukau 'I he ngaahi me'a 'o e mo'ui, e 'oku hoko 'I Tonga pe 'I tu'apule'anga.
Fkmaloo atu 'I ho'o mou lava mai pea mo e fie kau fktaha mo kimautolu 'I he kulupu ni.