Green Moldova

###### Un grup deschis și divers pentru oamenii, cărora le pasă de mediul înconjurător, și care vor să îmbunătățească ceva în Moldova. ###### Открытая и разнообразная группа для людей, которым не все равно состояние окружающей среды, и которых хотят улучшить что-то в Молдове
###### An open and divers group for people who care for environment and want to improve something in Moldova ######