Громадська Палата України (Public Chamber of Ukraine)

ВГО "Громадська Палата України" створена на Установчому Конгресі... громадскістю України 26 листопада 2011 року, свідоцтво про реєстрацію №3739 від 26.03.2012р.
Основною метою діяльності ВГО "Громадська Палата України" є об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, національно-культурних, та інших спільних інтересів та їх реалізації.
ГПУ покликана через громадські організації сприяти забезпеченню узгодження суспільно значимих інтересів громадян з органами державної влади та органами місцевого самоврядування для вирішення найбільш важливих питань економічного і соціального розвитку, забезпеченню національної безпеки, демократичних принципів розвитку громадянського суспільства в Україні шляхом:
1) сприяння вивченню та формулюванню громадської думки з питань здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції України;
2) сприяння залученню громадян та громадських організацій до обговорення загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;
3) сприяння підтримці громадських ініціатив, які направлені на формування і реалізацію фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики, політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту та охорони здоров'я, науки, культури та освіти, охорони природи, земельних ресурсів та екологічної безпеки;
4) сприяння проведенню громадської експертизи проектів законів України, проектів нормативно-правових актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, урядових програм та реформ з метою недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод;
5) здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні;
6) вироблення рекомендацій при визначенні пріоритетів в області державної підтримки громадських організацій, діяльність яких спрямована на розвиток громадянського суспільства в Україні;
7) надання інформаційної, методичної та іншої підтримки членам Організації та тим громадським організаціям, мета і напрями діяльності яких співпадають із метою та напрямами діяльності Організації;
8) сприяння встановленню поважних, демократичних, партнерських відносин між Організацією з одного боку та органами державної влади України й органами місцевого самоврядування з іншого боку;
9) здійснення міжнародного співробітництва відповідно до цілей і завдань, визначених цією статтею, та участі в роботі міжнародних, всеукраїнських організацій, а також у роботі конференцій, нарад та інших заходах.
Центральним виборним організаційно-координаційним органом Громадської Палати України є Національна Рада до складу якої входять представники від 19 місцевих осередків – Громадських Палат АРК, областей, м.м. Києва та Севастополя.
Очолює ВГО «Громадська Палата України» Петро Петриченко, генеральний секретар Національної конфедерації профспілок України.
https://www.facebook.com/ppetrichenko