Хөгжилтэйн Бэ

ЯМАР НЭГЭН САНАЛ ХҮСЭЛТ БАЙВАЛ FACEBOOK ХУУДАСТ хандан уу
https://www.facebook.com/funnyumbe