หูฟังคลับ ThaiHeadphoneClub

หูฟังคลับ Thai Headphone Club
กลุ่มสำหรับพูดคุย แลกเปลี่ยน รีวิว... ข่าวสารวงการหูฟังต่างๆ

เนื่องจากที่ผ่านมา มีการสร้างประเด็น Drama จากฝ่ายต่างๆขึ้นอย่างต่อเนื่องมากขึ้น และถี่ขึ้น

ทีม Admin ได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกหลายท่านในความหละหลวม ไม่เข้มงวดในการดูแลกลุ่ม ทำให้มีประเด็นทะเลาะเบาะแว้งต่างๆ และสร้างบรรยากาศในเชิงลบให้กับกลุ่ม

ดังนั้นเพื่อรักษาบรรยากาศการสนทนาภายในกลุ่ม รวมทั้งให้ทุกๆฝ่ายสามารถรีวิวหูฟังต่างๆได้อย่างสบายใจ ทีมงาน Admin จึงได้มีการออกกฏข้อบังคับเพื่อป้องกันกรณี Drama และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพิ่มเติมดังนี้

1.การรีวิวสินค้าทำได้อย่างเต็มที่ แต่ต้องไม่ใช่การขายสินค้าโดยตรง การรีวิวควรระบุความน่าสนใจของสินค้าที่นำมารีวิวเป็นอย่างน้อย
ทั้งนี้การรีวิวไม่อนุญาตให้พาดพิงบุคคลอื่น หรือพาดพิงสินค้าอื่นในทางเสื่อมเสียใดๆทั้งสิ้น แต่สามารถมีการเปรียบเทียบได้บ้างตามสมควร

2.ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรีวิวนั้นๆ ไม่มีสิทธิ์ในการชวนทะเลาะเบาะแว้ง ให้แสดงความเห็นแบบสุภาพด้วยเหตุผลและไม่ใช้อารมณ์ งดคำเหน็บแนมหรือดำค่าทอและคำหยาบที่ไม่เหมาะสมใดๆทั้งสิ้น

3.หากมีการสร้างประเด็น Drama ต่างๆขึ้น ทั้งที่ไม่มีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝง หรือมีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝง หรือดำเนินการป่วนเพื่อทำลายชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของกลุ่ม ทีมงานผู้ดูแลกลุ่มขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสม และจะมีโทษกับกลุ่มผู้สร้างประเด็นทะเลาะเบาะแว้งหรือผู้ที่ชวนให้เกิดการทะเลาะกัน เริ่มตั้งแต่ ตักเตือน ลบโพส และแบน ซึ่งทีมงานผู้ดูแลกลุ่มจะพิจารณาร่วมกันเป็นรายกรณี

4.ผู้ที่เข้าร่วมกลุ่มหูฟังคลับ Thai Headphone Club ถือว่ายอมรับข้อตกลงนี้โดยอัตโนมัติ

5.กรณีอื่นๆทีมงาน Admin จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

ทั้งนี้คำตัดสินของทีมงาน Admin ถือเป็นที่สิ้นสุด

ขอให้สมาชิกเข้าใจว่าการอยู่ในคนหมู่มาก ถ้าให้สังคมเราอยู่ได้ต่อไปต้องมีกฏเกณฑ์ควบคุม และขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามเพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งจากฝ่ายต่างๆที่ความเห็นไม่ตรงกันในอนาคต โดยกฏเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 21/10/2015 เวลา 19.00น.