Hen Luniau Porthmadog a'i Phobl / Old Photos of Porthmadog and its People

Dwi wedi creu grwp Penrhyndeudraeth hefo hen luniau, a meddwl by...sa grwp o hen luniau o Port a'i phobl yn syniad da, gan fod genai dipyn hen luniau o Port, gan bod fy nhad o Port a bysa yn dda cael rhannu nhw

I have already created a group Penrhyndeudraeth with old photos, I thought it would be a good idea to create a group with old photos of Port, as my father is from Port I have some old photos that need sharing.