Hiep Toeic

HiepTOEIC là nhóm học tập

1. Hỗ trợ, giải đáp câu hỏi của tất c...ả các bạn học viên đang học tại Hiep TOEIC.
2. Chia sẻ kiến thức, hỗ trợ, giải đáp các kiến thức về Tiếng Anh cho những bạn không có điều kiện học trực tiếp tại Hiep TOEIC.

Vì giá trị cộng đồng cần được chia sẻ và nhân rộng.