HJELP BARNA I UKRAINA!HELP FOR THE CHILDREN IN UKRAINE!ПОМОЩЬ ДЕТЯМ УКРАИНЫ

Эта группа создана,для того,чтобы не на словах,а на деле помочь нуждающимся в помощи детям на Украине.Denne gruppen ble opprettet til å hjelpe barn i Ukraina,ikke bare med ord.This group was created in order to help,not only in words,but in fact in need of care for children in Ukraine.