Những Hội thảo Khoa học tại Việt Nam (Academic Conferences in Vietnam)

Thông tin về các hội thảo khoa học ở Việt Nam hiện rất tản mát và thường chậm so với thời gian đăng ký, mình mới lập ra một closed group chia sẻ thông tin các hội thảo khoa học hy vọng thông tin đến được với mọi người sớm. Những sự kiện nổi bật sẽ được tạo dưới dạng events. Các thông tin không liên quan đến các hội thảo khoa học sẽ bị xóa bỏ.

Mong các anh chị em và các bạn ủng hộ group này. Nếu có thể mong mọi người gợi ý về cách thu thập các thông tin, cách sắp xếp, trình bày để dễ theo dõi. Xin trân trọng cảm ơn!