Hội chơi game Huyền Thoại MOBA

Group chính thức của game Huyền Thoại MOBA - Phát hành rộng rãi... vào ngày 25/5/2016
Download phiên bản tiếng Việt tại: http://moba.vn/

Fanpage game: http://facebook.com/huyenthoaimoba.vn