CNTT & TT- K55 - HUST

Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
<... overload/>

Là nơi trao đổi các vấn đề đời sống sinh viên và hậu sinh viên, học tập, chia sẻ kiến thức, cơ hội việc làm của anh em CNTT&TT K55.

Lưu ý: các post về quảng cáo, nội dung không phù hợp với tiêu chí nhóm sẽ bị xóa.