Game Infestation Việt Nam

Group là nơi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn xử lý lỗ...i trong game Infestation ver Việt Nam.
Các bài viết bàn luận về game khác, server khác sẽ bị xóa bài và kick khỏi group.
Nghiêm cấm tất cả các hình thức rao bán đồ đạc, tài khoản trên group. Ai vi phạm ban thẳng, các bạn có thể vào game và rao mua bán.