Ingenjörer för Miljön

Ett av yrkesnätverken kopplade till Det Naturliga Steget. Tack v...are systemsynen; The Natural Step Framework, kan folk från vitt skilda professioner ändå tala samma språk med varandra. Systernätverk: Ekonomer för Miljön, Läkare för Miljön och nu återbildade Artister för Miljön.
Ingenjörer för Miljön startades med hjälp från förbundet Sveriges Ingenjörer.