IOGT Vietnam

IOGT Vietnam - Tổ chức đào tạo kỹ năng mềm:
- Kỹ năng làm việc nhóm - lãnh đạo.
- Đào tạo kỹ năng sống.
- Huấn luyện kỹ năng lãnh đạo và quản trị nhân sự cao cấp.
- Trại hè kỹ năng - Học làm người có ích
Địa chỉ: 87D Lý Thường Kiệt, Hà nội
Trung tâm đào tạo tại Minh Phú, Sóc Sơn, Hanoi.
Contact:
Mr Tuấn Anh 0936 686 696
Email: iogtvn@gmail.com
www.iogt.vn
www.facebook.com/groups/iogtvietnam/