‫ایستگاه ایرانیان ترکیه | Iranian IST‬

وب سایت ایستگاه ایرانیان ترکیه:

مرجع ایرانیان مقیم ترکیه (جدیدت...رین اخبار، نقد و بررسی ها و اطلاع رسانی های اخبار اطلاعات مورد نیاز در مورد ترکیه و فرهنگ، هنر, ورزش, اقتصاد، تحصیل،تجارت و سیاحت) را شامل مى شود.

ارسال مطالب مرتبط با مهاجرت و روش های غیر قانونی در این گروه ممنوع می باشد.

در این موارد لطفا سوال نکنید!!!