Iranian Women Community in Calgary

خانمهای عزیز سلام
به گروه ما خوش آمدید این گروه باهدف گرد هم آوردن خانمهای ساکن کالگری ایجاد شده تا به مکانی برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و اطلاعات انها از سالهای اقامتشان در کالگری باشد
باشد که در کنار هم قرار گرفتن ما فرصتی برای دوستی های بیشتر و پیشرفت بیشتر جامعه بانوان باشد
از اینرو خواهشمندیم سایر دوستان خانم خود که ساکن کالگری هستند را به گروه دعوت نمایید تا گروهی غنی تر داشته باشیم
از طریق این گروه می توانید هر گونه اطلاعاتی که فکر می کنید برای سایرین می تواند مفید باشد را به اشتراک بگذارید و هر سوالی را در زمینه های مختلف مانند محل یا زمان تهیه کالایی خاص ، بهترین فراهم کننده سرویسی خاص ، یا محل های تفریحی و غیره را از سایر دوستان خود بپرسید
و تخفیف های فروشگاههای مختلف، کنسرتها، فروش لوازم منزل خود ، فرصتهای شغلی و موارد مشابه را به اطلاع دیگر دوستان خود برسانید
در پایان خواهشمندیم به تفاوتهای ارا و نظرات یکدیگر احترام گذاشته و از سیاسی یا مذهبی کردن گروه بپرهیزید تا محیطی دوستانه برای ارتباط بیشتر با یکدیگر ایجاد شود
اگرچه در صورت ارسال پست های نامتناسب با اهداف گروه، مدیران گروه اقدام به حذف آنها خواهند نمود.