Bosnia-Herzegovina Islamic Society, Noble Park, Australia

Džemat Bosnia-Herzegovina Islamic Society, Noble Park (Bosansko-hercegovačka islamska zajednica Noble Park), koji je osnovan 1979. god., lociran je na jugoistočnoj strani Melbourne-a, glavnog administrtivnog i ekonomskog centra Victorije i jednog od dva najveća i najnaseljenija grada u Australiji, i obuhvata skoro sve kvartove, u ovom dijelu grada, u kojima žive Bošnjaci. Džemat broji oko 500-600 finansijskih članova, domaćinstava, a džamiju posjeduje od 1984. god., kada je na imanju, kupljenom od jedne katoličke općine, postojeća stara crkva preinačena u džamiju.


Prvi, privremeni, imam u ovom džematu bio je dr. Bilal ef Hasanović, koji je tu dužnost obavljao tek nekoliko mjeseci (1984.). Od iste godine do danas imamsku službu u ovom džematu obavlja mr. Ibrahim ef. Omerdić.

Pored džamijskog kompleksa, koji uključuje džamiju, školu, gasulhanu i uredske prostorije, džemat posjeduje i šest stambenih jedinica, koje se izdaju pod kiriju.

U džamiji se klanja svih pet dnevnih namaza, džuma, bajrami i teravija tokom Ramazana, dok se mektebska nastava izvodi dva puta sedmično, subotom i nedjeljom, po tri nastavna sata, tokom školske godine.