K55 NEU >:D<

Chưa chắc đã là nơi tốt đẹp nhất nhưng sẽ là nơi ấm áp nhất cho ...các K55 danh dự thân yêu..
gắng lên nhé. ^^
anh chị hứa sẽ luôn bên các em :D
^^~ &lt;3