KANG,BOTSWANA

BANYEMANA, BAKGALO,BATSHOTYO,BAIGAMORITYI,BAPANYANA,MAHUSANE wee, le kga RIKHANENG to he kopanena HO.She garize le le mengwe,a he ne he bijana he da go kjwisana bongwamma.
A HEYE!!!