KEMPELAN FOTO2 PIKASEURIEUN SARENG NGACAPRUKNA NU GARELO

Tempat berexpresi jalmi hare'eng kanggo ni'iskeun manah sareng e...mutan ku banyolan sempal guyon anu berkualitas, bertanggung jawab sareng ngahibur tanpa nyanyandak, nyarioskeun sareng nyinggung Suku Agama Ras dan Antar golongan (SARA).
Mangga urang raketkeun tali silaturahmi sareng babarayaan urang...
Tapi omat !!!...upami posting atanapi coment tong hilap dilancing nya . . .
Derrrr....dulurrrr.....