Sinh viên Khoa Tài Chính - Ngân Hàng FFB IUH

Group Sinh viên Khoa Tài Chính - Ngân Hàng FFB IUH được phát tr...iển từ Group FFB_HUI. Group được thành lập vào năm 2011, đến nay đã được 4 năm tuổi. Trong thời gian đội ngũ admin quản lý, Group là nơi giao lưu của tập thể sinh viên khoa Tài Chính Ngân Hàng trường ĐHCN TPHCM. Thành viên chủ group phần lớn là tập thể sinh viên Cao Đẳng Tài Chính Ngân Hàng khóa 12. Sau khi được sựu đồng ý của các anh chị admin, Nam Vuong đã kiểm tra lại toàn bộ quá trình hoạt động của group, gỡ bỏ toàn bộ bài đăng lỗi và các nội dung không phù hợp để thành lập group mới. Chi tiết như sau:

Tên group: Sinh viên Khoa Tài Chính - Ngân Hàng FFB IUH

Địa chỉ group: https://www.facebook.com/groups/149193668508178/796315440462661

Mục đích của group là Tập hợp toàn bộ sinh viên Khoa Tài Chính Ngân Hàng - trường Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh qua các năm ở tất cả các hệ đào tạo tiến tới thành lập cộng đồng Tài Chính Ngân Hàng FFB IUH.

Hoạt động thường niên bao gồm:
Cung cấp thông tin liên quan đến Học vụ - Đoàn - Hội;
Kết nối các thế hệ sinh viên của K. TCNH FFB IUH;
Tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm về Nghề nghiệp - Việc làm. Định hướng các xu hướng việc làm, Hỗ trợ nghiên cứu Khoa học Kinh tế và Hỗ trợ nơi thực tập, chỗ làm việc cho Sinh viên Kinh tế nói chung, Khoa tài Chính Ngân Hàng nói riêng,...Cùng các chuổi hội thảo, kỹ năng.