Kiribati Campus Gangsters

Welcome kain te Gang to your home, think that e a reke ara tabo ni kakatanoata ao man rereitaki n tibwai nako ara iango ae e onoti ibukira...tekeraoi ngkami ni kabane ao kam a taiaoka n update nakon te Te Group aei kanoan ami bong.... Kam rabwa ao tekeraoi ami kamatebwai, Kabanetai, Iburoki ao a bati riki...