Kangwon National University - Mongolia

Кангвон Их сургуульд суралцаж байгаа Монгол оюутнуудыг гадны эх үүсвэрээс авсан мэдээллээр хангах,оюутнууд хоорондоо мэдээлэл солилцох, оюутнуудын дунд санал асуулга явуулах зэрэг үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх зорилгоор энэхүү групыг үүсгэн ажиллуулж байна.