Krishnahengivne i Danmark (Krishna devotees in Denmark)

"Krishnahengivne i Danmark" er til for dig, der har en interesse i et åbent og ærligt møde med andre Krishnahengivne i Danmark. Her er der mulighed for at stille spørgsmål i relation til Hare Krishna, debattere filosofiske pointer og kontroversielle emner - og meget mere. Alt sammen skal dog være centreret omkring Krishna. Der må ikke laves reklame for andre livssyn.

Der er en anden gruppe på facebook, der hedder Krishna.dk, hvor der udøves censur. Det tror vi ikke på i denne gruppe. Her går vi ind for åbenhed, ærlighed, sandhed og gennemsigtighed. Dette er alle brahminske kvaliteter. At censurere ting har det med at forårsage endnu større problemer, end dem man forsøger at censurere væk.

I denne gruppe kan man, modsat på Krishna.dk-gruppen, lufte dine tvivl og frustrationer omkring ISKCON som organisation. Vi elsker Prabhupadas ISKCON, og ønsker at se det nuværende ISKCON leve op til de krav, Prabhupada stillede til institutionen. Derfor er vi her i gruppen ikke bange for at tage de tunge emner op. Dette gælder kritiske spørgsmål omkring vores filosofiske grundlag og praksis, ISKCONs guruer, ISKCONs ledelse samt den sociale dynamik i ISKCON.

Hvis du føler, du er blevet dårligt behandlet i ISKCON, eller har set andre blive det, giver vi dig her et sted, hvor du kan få lov til at tale om det (offentligt eller privat) med en eller flere ISKCON-hengivne, der bevidst har valgt ikke at være en aktiv del af ISKCONs ledelse.

Gruppen er for dig, der ønsker et mere seriøst ISKCON, der er moralsk renere, og som lever op til Srila Prabhupada forventninger omkring vores filosofiske forståelse af Krishnabevidsthed, vores praktiske udførelse af denne samt, ikke mindst, vores måde af omgås Srila Prabhupada, Krishna og hinanden på.

I gruppen kan yderligere postes information om, hvornår der er fælles chantning af Hare Krishna, fester og højtider, foredrag, kurser m.m. rundt om i landet.

Man behøver ikke selv at være Krishnahengiven for at være med. Det er nok, man bare er interesseret.

VIGTIG REGEL: VI TALER RESPEKTFULDT TIL HINANDEN, OG KOMMER IKKE MED UANSTÆNDIGE PERSONANGREB, UUNDERBYGGEDE ANKLAGER OG NEDLADENDE BEMÆRKNINGER UANSET, HVAD VI MENER OM HINANDEN. VI HOLDER OS TIL FAKTA, NÅR VI OMTALER ANDRE I GRUPPEN!

OVERTRÆDER MAN DETTE, RISIKERER MAN AT FÅ SIN KOMMENTAR SLETTET OG I YDERSTE TILFÆLDE AT BLIVE BORTVIST FRA GRUPPEN.

Vi glæder os til at snakke med dig!

Hare Krishna!