Стамбул шаарындагы Кыргызстандыктар

Стамбул шаарында окуган, жашаган жана оокат турмуш кылып жаткан кыргыздар жана Кыргызстандыктар үчүн ачылган группа.