‫לילה טוב להורים עייפים-ייעוץ להורים‬

1. קבוצה זו הנה קבוצה מקצועית הנועדה לסייע להורים המעוניינים לעז...ור לילדיהם לישון טוב.

2. מנהלות הקבוצה הנן יועצות שינה מקצועיות ומוסמכות מטעם מרכז 'לילה טוב' לטפל בבעיות שינה בשיטת 'לילה טוב.

3. המענה המקצועי יינתן ע"י יועצות השינה בלבד. תשובותיהם של חברים אחרים המזדהים כאנשי מקצוע ואינם חלק מצוות היועצות שהוסמכו במרכז לילה טוב, ימחקו לאלתר על ידי מנהלות הקבוצה.

4.בקבוצה ניתן לשאול בדיסקרטיות מלאה שאלות הנוגעות לשנת ילדיכם. הקבוצה הינה קבוצה סגורה ולכן אין לפרסם שום מידע המזהה את החברים ללא הסכמתם. אין להעתיק, לשכפל, להציג בפומבי כל חלק מתכני הקבוצה.

5. מובהר כי האמור בקבוצה זו אינו מהווה משום ייעוץ שינה, או משום חלופה כלשהי לייעוץ שינה אישי, הכולל אבחון מעמיק ומתחשב בצרכים האינדיבידואליים של כל משפחה ו/או ילד. לפיכך, המשתמש מסכים ומודע לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעת עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג בקבוצה נעשית על פי שיקול דעת המשתמש ובאחריותו הבלעדית. בהתאם לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי הקבוצה, היועצות או מנהלות הקבוצה.

6. הקבוצה אינה מיועדת לפרסום מסחרי. משתתפים שיעלו חומר פרסומי ללא אישור מנהלות הקבוצה, יורחקו מהקבוצה.
מעת לעת יתאפשרו פרסומי פעילויות שמציעות יועצות הקבוצה בלבד, באישורן של מנהלות הקבוצה ועל פי שיקול דעתן.

7. בסמכותן של מנהלות הקבוצה למחוק הודעות ותגובות בלתי ראויות, שאינן מתאימות לרוח הקבוצה או לכלליה, בהתאם לשיקול דעתן, ואף לבטל את חברות המשתתפים בה במידה והפרו את כללי הקבוצה.

8. אסורה פנייה יזומה בהודעה פרטית של יועצות השינה אל חברי הקבוצה. יועצת שתיצור מיוזמתה קשר עם חברים המגיבים בקבוצה תורחק מהקבוצה.