Les Mills Czech Republic

This is a closed group only intended for Les Mills instructors HP Czech Republic!
Toto je uzavřená skupina určená pouze pro Les Mills instruktory HP České Republiky!