กลุ่มซื้อ-ขาย-คันและอุปกรณ์ชิงหลิว

กลุ่มซื้อ-ขาย-คันและอุปกรณ์ชิงหลิว ได้ตั้งกลุ่มนี้มาเพื่อ ซื้อ-ข...าย แลก-เปลี่ยน สินค้าที่เกียวกับอุปกรณ์ชิงหลิว
ขอบคุณครับ

สมาชิกทุกท่าน โปรดทราบ เงื่อนไข และกฎ กติกา ของ กลุ่มซื้อ-ขาย-คันและอุปกรณ์ชิงหลิว

1. ให้ลง ซื้อ-ขาย-คันและอุปกรณ์ชิงหลิวได้ทั้ง มือ 1 และ มือ 2 และ สินค้า ที่เกี่ยวกับการตกปลาด้วยชิงหลิว เท่านั้น แชร์ หรือ โพส ลิงค์และคลิป เกี่ยวกับชิงหลิว เท่านั้น ( นอกเหนือจากนั้น ทางแอดมิน จะทำการลบออก โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ )
2. ลงรายละเอียดของสินค้าให้ครบถ้วน
แนบหลักฐานบัตรประชาชนและเลขที่บัญชีสมุดเงินฝากหน้าแรก
3. ภาพสินค้าต้องถ่ายจากสินค้าจริง ห้ามไป COPY ภาพที่อื่นมาใช้โดยเด็ดขาด เจตนาเพื่อป้องกันมิจฉาชีพเอาภาพมาลงขาย และภาพทุกภาพที่มีในอินเตอร์เนท มีลิขสิทธิ์เจ้าของภาพอยู่แล้ว
4. ห้ามลงภาพโป๊ ภาพอนาจาร และ Link ใดๆที่ไม่เกี่ยวกับการซื้อ-ขาย-อุปกรณ์ชิงหลิว มือ 1 และ มือ 2
5. สมาชิกที่ไม่เชื่อฟังและปฎิบัติตามกฏกติกา แอดมิน มีสิทธิคัดท่านออกจากกลุ่มโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
6. รบกวนสมาชิกทุกท่าน ใช้วาจา ที่สุภาพซึ่งกันและกัน หากสมาชิกท่านใด มีพฤติกรรม กร้าวร้าว เป็น นักเลงคีย์บอร์ด ไม่เคารพซึ่งกันและกัน ทางกลุ่มและแอดมิน จะทำการเชิญออกจากกลุ่มโดยถาวร