มวยไทย 7 สี โดย ลิขิตฟ้า

เพื่อแสดงทัศนะคติเกี่ยวกับวงการมวยไทย ราคาต่อรองก่อนชก โดยทุกค...นมีสิทธิ์เท่าเทียมกันที่จะโพสต์หรือแสดงความเห็นที่แตกต่าง สมาชิกทุกคนต้องเคารพความคิดเห็นคนอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือดูหมิ่นเหยียดหยาม