Likud Montenegro

NGO LIKUD MONTENEGRO

The Goals

The goal of association is research and determination of stay, lives, activities,
religion, history, customs and culture of Jewish people in Montenegro.
Establishing all kinds of cooperation between Montenegro and Israeli Afirmation values promoted by Sabbatai Zevi (Messiah and Talmud reformator) who lived, created and died in Montenegro. Cooperation with domestic and international institutions and individuals doing research about Jewish culture at the territory of Balkans and Montenegro.
Networking with organizations promoting the same or similar ideas as well as joint action in the region, Europe and world.

Activities

Starting initiatives and implementing activities to build synagogue in Podgorica
Organizing national, international conferences, seminars, lectures, presentations, workshops, panel discussions, public classes, exhibitions, concerts, festivals on the issues of faith, tradition, history, culture and anti-Semitism and other forms of discrimination against Jewish people.
Publishing magazines, books, catalogs, brochures ...
Opening Web portal in order to promote NGO activities.
Opening forum for discussion of the Jewish community in Montenegro.

Ciljevi udruženja


Cilj udruženja je istraživanje i utvrđivanje boravka, života, aktivnosti, vjere, istorije, običaja i kulture jevrejskog naroda u Crnoj Gori.
Uspostavljanje svih oblika saradnje Crne Gore sa Izraelom.
Afirmacija vrijednosti koje je promovisao Sabataj Cevi ( Mesija i reformator Talmuda ) koji je živio, stvarao i umro u Crnoj Gori.
Saradnja sa domaćim i stranim institucijama i pojedincima koji se bave istrživanjem boravka Jevreja na prostoru Balkana i Crne Gore ili sličnim aktivnostima. Umrežavanje sa organizacijama koje promovišu iste ili slične ideje kao i zajedničko djelovanje u regionu, Evropi i svijetu.


Djelatnosti udruženja


Pokretanje inicijative i sprovođenje aktivnosti na izgradnji sinagoge u Podgorici.
Organizovanje državnih, međunarodnih konferencija, seminara, predavanja, prezentacija, radionica, tribina, javnih časova, izložbi, koncerata, festivala na teme vjere, tradicije, istorije, kulture i antisemitizma, kao i svih drugih oblika diskriminacije nad jevrejskim narodom.
Izdavanje publikacija, časopisa, knjiga, kataloga, brošura…
Otvaranje Web portala za promociju aktivnosti NVO i otvaranje foruma za diskusiju o Jevrejskoj zajednici u Crnoj Gori.