Eritrean Youngsters In Norway

For Deki Eri i Norge.. Denne gruppa er lagd for oss Eritreiske ungdommer som bor i Norge for å ha det gøy (sannsynligvis vil dere bli kjent med hverandre gjennom gruppa).. Alle får lov til å legge ut bilder, videoer relatert til gruppa, spørre, skrive morsomme sitater/ting osv.. MEN,

Vennligst! IKKE NOE POLITIKK og RELIGION!!

For Deki Eri In Norway.. This group is made for us Eritrean Youngsters who live in Norway, to have fun (probably you'll get to know eachother through the group).. Everybody is allowed to post pictures, videoes related to the group, ask questions, write funny quotes/things etc.. BUT,

Please! NO POLITICS and RELIGION!! :)

One Love ♥ ...

From Admins Robel (Robel Michael) & Sammy (Samuel Semere)