‫לוח אחד - לוח רכב‬

קבוצה זו מאפשרת לחברים בה לפרסם כלי רכב למכירה. הרכבים שיפורסמו בקבוצה יפורסמו גם באתר לוח אחד ולהפך.