My Afghanistan Best At All. and (AIA) انجمن بین المللی افغان ها

دوستان عزیز سلام و درود فراوان

ورود شما عزیزان را به گروپ که در حقیقت گروپ خودتان میباشد خوش آمدید گفته و امیدواریم که با اشتراک مطالب مفید و ارزشمند تان به این گروپ توانسته باشید که وظیفه ایمانی و وجدانی تان را در مقابل مردم و ملت خود ادا سازید.دوستان هدف ما از ایجاد این گروپ ساختن یک مفکور ملی‌،رفع سؤ تفاهم و بی‌ اتفاقی،دعوت به وحدت و یک پارچگی می‌باشد،همه به طور یکسان حقٔ دارند که مفکور خود را با ما شریک سازند،اما ما توهین و اهنات را تکذیب کرده و بر گفتگوی منطقی تاکید میورزیم.

هموطنان،خواهران و برادران طوریکه میدانید سالیان دراز سایه ی جنگ بر وطن عزیز ما افغانستان حکم فرما بوده و است.این جنگ بدبختی‌های فراوان را برای ملت و مردم ما به بار آورد که با باعث فرو پاشی‌ نظام،آوارگی مردم،مرگ انسان‌های بیگناه،چور و چپاول اموال و اراضی‌ مردم و دولت توسط دشمنان و بیگانگان،فقر و بیسوادی،آسیب دیدن فرهنگ و کلتور زبان‌های ملی‌ و احساسات مردم،و همچنان تجاوز به ناموس مردم مان گردید.چه کسی‌ را شما مقصر این جنگ و بدبختی میدانید.بیگنگان یا دشمنان وطن،احزاب یا گره‌های داخلی‌،سردارن یا دولتداران وقت،اقوام یا گره‌های نژادی؟؟؟

دوستان ما در این سالیان در پی پیدا کردن مقصرین بودیم و تا هنوز این جستجو ادامه دارد.اینطور که هر گروه گروه دیگر را مقصر میداند.هر حزب بر خلاف حزب دیگر شهادت میدهد،هر افغان کینه بر دل دارد.دیگر برادری و اتفاق از بین رفته است.همه در جنگ و جدال با یکدیگر مشغول اند غافل از اینکه دشمنان به بهترین وجه ممکن از این وضعیت استفاده کرده و بر ملت و مردم ما ضربه وارد میکنند.

اگر ما اینطور به جنگ و جدال،به بی‌ اتفاقی و برادر کشی،به همکاری دشمنان بر علیه ملت و مردم خود ادامه دهیم،پس هیچ گاه وطن مان آباد نخواهد گردید،همه در پی این هستند که از طریق لسان، مذهب،قوم و نژاد در بین ما تفرقه اندازند،چونکه از این تفرقه و بی‌ اتفاقی مان آنها سود میبرند.هموطنان طوریکه می‌بینید در راس دولت فعلی‌ افغانستان همان جنگ سالاران قدیم،همان خائنان ملی‌،که سالها خون مردم ما را خوردند و هنوز هم در پی تجزیه‌ و نابودی افغانستان هستند،هستند،بنابراین نمیتوان از آنها امید همکاری و خدمت به وطن را داشت،پس بنابر این ما نسل جوان باید خود دست به کار شویم.باید در فکر ایندی خود و ملت،نسل آینده و نژاد افغان باشیم.از بی‌ اتفاقی و نژاد پرستی دست بر داشته یک دل و یک صدا شویم،گذشته شوم و نکبت بار را فراموش کرده در فکر ایندی درخشان باشیم.

بیایید‌ای نسل جوان افغانستان که گذشته را فراموش کرده و در فکر آینده خود و وطن عزیزمان باشیم،ما همه یک افغان هستیم و خواهیم بود،در هیچ صورتی از هم جدا نخواهیم شد،ما نخواهیم گذشت که دشمنان مارا از هم جدا کنند.


با احترام