Macedonian Gothic Movement

Оваа група е создадена за дружење пред се на луѓето кои ја почитуваат Готик субкултурата,која опфаќа многу гранки,повикувајте ѓи вашите пријатели готичари и готичарки,индустриалци,само без металци ќе ве молам,и да создадеме еден круг на истомисленици,воедно договарање за излегување,за забави,настани,собиранки,споделување на бендови,разговори на разно разни теми,и така натаму :)
П.С. Најмногу ве замолувам на почитување на различностите во оваа суб култура,секој е еднаков во неа :) БЕЗ НИКАКВИ ПРЕДРАСУДИ !!