Lietuvos MB Klubas | Mercedes-Benz Club Lithuania

MB klubo, vienijančio Lietuvos Mercedes-Benz automobilių mėgėjus, misija propaguoti Mercedes-Benz vertybes: aistrą automobiliams, pagarbą žmonėms, harmoniją ir nuoseklumą.

Tai darome populiarindami Mercedes-Benz markės vardą, supažindindami visuomenę su jos istorija, pasiekimais ir vaidmeniu automobilio raidoje, skatindami Mercedes-Benz mėgėjų bendravimą ir kurdami jam erdves, palaikydami ryšius su Mercedes-Benz ir kitų markių mėgėjų klubais Lietuvoje ir užsienyje, aktyviai dalyvaudami ugdant bendražmogiškąsias vertybes bei automobilinę kultūrą.