Tiếng Anh Trong Y Học - Medical English

Chia sẻ kinh nghiệm học và chia sẻ tài liệu tiếng Anh trong y họ...c
Tài liệu sẽ được quản lý tại đây http://yhvn.vn/tieng-anh-trong-y-hoc.
Trên đó đã có khá nhiều tài liệu hay về tiếng Anh trong Y Học. Các bạn cần là gia nhập làm hội viên mới thấy đủ các bài.