Miền Nam Việt Nam

Nội Qui
Đây Là Nơi Lưu Trữ Những Hình Ảnh + Video của Miê...̀n Nam Việt Nam Trước 1975.
Group sẽ không chấp nhận bài viết đánh phá Tôn giáo.các tổ chức,hội đoàn,đảng phái của Người Việt Quốc Gia.
Group sẽ không chấp nhận Dư Luận Viên và cờ Máu vào đây.
Group sẽ không chấp nhận bất cứ Hình Ảnh + Video nào sau 1975.
Group sẽ không chấp nhận những hành vi vô văn hóa (chữi thề,nói tục. v v...)
Chủ Trương của Page là muốn mang những hình ảnh + video một thời của Miền Nam Việt Nam trước 1975 cho quí vị và các bạn chiêm ngưỡng,mà dưới thời VIỆT NAM CỘNG HÒA được mệnh danh là Con Rồng của Châu Á.
Group rất mong được sự đóng góp những hình ảnh và video của quí vị.
Trên tinh thần tự nguyện,không ai ép buộc cả.

Nội Qui chính là Kim Chỉ Nam của Group,Không có chuyện thiên vị nơi đây,cho dù là Tư Lệnh vi phạm Nội Qui vẫn sẽ được mời ra khỏi Group.

Thân Chào Chiến Hữu...!!!