មហាគ្រួសារ មហាពត៌មាន!!!

សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកដល់ក្រុម មហាគ្រួសារ មហាព័ត៌មាន!!!!

សូមបញ្ជ...ាក់ថាក្រុម មហាគ្រួសារ មហាព័ត៌មាន គឺជាក្រុមដែលមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ និង មិនស្វែងរកផលប្រយោជន៏ដើម្បីបំរើអោយបក្សនយោបាយណាមួយឡើយ ពួកយើងនៅទីនេះគឺលេងដើម្បីផ្តល់ព័ត៏មានអោយគ្នាទៅវិញទៅមក ពួកយើងលេងដើម្បីបង្កើតមិត្តភាព ពួកយើងលេងលក្ខណៈខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ!!!

Admin ក្នុងក្រុមសូមប្រកាសជាមុនថា Adminសូមរក្សាសិទ្ធលុបរាល់ Post ទាំងឡាយណាដែលធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធ និងកិត្តិយសអ្នកដទៃនឹង ហាមដាច់ខាតរាល់Postទាំងឡាយណាដែលប្រមាថដល់ព្រះមហាក្សត្រ ប្រមាថដល់ព្រះបរមរតនៈកោដ្ឋ !!!!

រាល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅទីនេះគឺមិនត្រូវបានអនុញាតិឡើយ ជាពិសេសពានិជ្ជកម្មបែបបោកប្រាស់!!!

Admin សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាសមាជិកទាំងអស់អាចអនុវត្តន៏មាន នឹងលេងដោយអាធ្យាស្រ័យគ្នាតាមខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ <3