Home for Iranians of Montreal-خانه برای ایرانیان مونترال

Rent,Buy or Sell your home in Montreal
اجاره،خرید و فروش ملک در مونترال

هدف اصلی این گروه کمک برای پیدا کردن خانه برای ایرانیان میباشد لطفا درصورت امکان برای رسیدن به این موضوع مشارکت کنید
لطفا از قراردادن موضوعات و آگهیهای غیرمرتبط پرهیز نمایید
آدمین گروه هیچگونه مسولیتی درقبال کلاهبرداری احتمالی را تحت هیچ شرایطی نمی پذیرد,باعضو شدن دراین گروه تمام مسولیت و انجام بررسیهای لازم 100% به عهده خودافراد میباشد