Mopsai, gyvenantys Lietuvoje/ Pugs living in Lithuania

Laukiami visi auginantys, ar dar tik ketinantys susieti savo dalelę gyvenimo su šios veislės gyvūnais.