‫אימהות עובדות‬

אימהות במדינת ישראל לא מקבלות את הזכויות שמגיעות להן במקומות העב...ודה בואו ניתארגן יחד ונשנה את הכללים ..היצטרפו אלינו

דיני עבודה שכדאי לדעת...

החוק הוא חוק שוויון הזדמנויות בעבודה- ס' 2 לחוק מדבר על אפליה או גיל, מין וכו':
2. איסור הפליה (תיקון: תשנ"ב, ת עקב הורות שנ"ה, תשנ"ח, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד)
(א) לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו1986-, לרבות מחמת תדירותו או משכו, בכל אחד מאלה:
(1) קבלה לעבודה;
(2) תנאי עבודה;
(3) קידום בעבודה;
(4) הכשרה או השתלמות מקצועית;
(5) פיטורים או פיצויים פיטורים.
(6) הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.

**פסקי דין שכדאי לדעת ***

http://www.ovdim.org.il/פסד-אפליה-אישה-בהריון/

בהצלחה לכולם


motherworking