(สาวกโมโตฯ)กลุ่มผู้ใช้วิทยุสื่อสาร ''MOTOROLA''

กลุ่มนี้สร้างขึ้นเพื่อให้พี่ๆ น้องๆ เพื่อนสมาชิกร่วมกันแชร์ความรู้ ซื้อ-ขาย และแลกเปลี่ยนเครื่อง-อุปกรณ์ วิทยุสื่อสารโมโตโรล่า (MOTOROLA) และ/หรืออุปกรณ์ประกอบต่อพ่วง ...