Mua Bán Golf

Nơi mua bán các sản phẩm liên quan đến môn thể thao golf. Đã rao... bán hàng hóa là phải có giá, bạn có thể để giá cao hơn một chút và ghi chú thêm "có thể thương lượng".

Các chủ đề bán hàng không có giá, bước đầu sẽ bị xóa, các bạn post bài sẽ bị nhắc nhở, nếu các bạn tiếp tục không tuân thủ quy định của group, các bạn sẽ bị remove / ban khỏi group.

Người mua, người bán tự chịu trách nhiệm về các giao dịch của mình.

Các chủ đề không liên quan đến golf sẽ bị xóa mà không cần báo trước.