Mua Bán Online

Liên Hệ admin Lê Thường để bán hàng:
https://www.facebook.com/pr...ofile.php?id=100009158042624
vào nhóm chủ
Mua Sắm 1
https://www.facebook.com/groups/163783967017249/
để xem danh sách nhóm
VIETCOMBANK
Chủ tk: LE VAN THUONG
STK: 0041 0002 04752
Nội dung chuyển khoản: níck facebook của bạn.

AGRIBANK: 2002 206 180 969
LÊ VĂN THƯỜNG CHI NHÁNH HÒA KHÁNH BẮC, LIÊN CHIỂU, ĐÀ NẴNG