Khu đô thị Mỹ Đình

Khu đô thị mới Mỹ Đình văn minh, hiện đại. Thảo luận các vấn đề ...cốt lõi cho việc an sinh như: phí dịch vụ, nơi mua sắm. Trường học cho bé, giao lưu kết bạn offline .... Mục đích là để gắn kết mọi người lại, cùng tạo ra 1 cuộc sống tốt đẹp :)