ND TEARIKI MUSIC STUDIO AND KIRIBATI OLD MUSIC COLLECTIONS

Mauri And Howdy! Kaaraki mai kakakibotum ongora nakon anenen abara Kiribati, kuna rimoa. Wiwi Ngare ao Momoangare n am tai ongora ngkoe te tia ongora. Tekeraoi Ike Ko mena iai.