नेपाली खबर (समाचार)

नमस्कार सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई !! यो ग्रुप मा संचार सूचना र ज्ञान्बर्दक समचारहरु मात्र पोस्ट गरिदिनुहुन बिनम्र अनुरोध गर्दछौ !! by admin