SERA-MADA

ity groupe ity dia natao ifaneraserana manerana an'i Madagasikar...a eny fa hatrany am-pita aza, ao no ahitana ireo zavatra ilaina rehetra ary manamora ny fifanakalozana eo @ tolotra sy ny tinady.